תנאי אחריות – Makren4K | חווית קולנוע בייתי איכותית - במקרן נייד

המשלוח חינם 🎁 לפתח הדלת תוך 3 - 5 ימי עסקים!

תנאי אחריות

תקופת אחריות - 12 חודשים לכל המוצרים המופיעים במחירון, אלא אם נרשם אחרת (מיום רכישת המוצר על ידי הצרכן) ולפי התנאים הרשומים בתעודת האחריות.

תנאי אחריות

  • חברת מקרן אחראית לתיקונו של הציוד הרשום בתעודת אחריות זו למשך 12 חודשים מהתאריך הרשום בחשבונית של הצרכן.
  • התיקון ינתן בלא תשלום בתקופת האחריות בלבד והיא עבור פגמים בייצור, חלקים לקויים או ליקוי בהרכבה בלבד. מעבר ל12 החודשים האמורים האחריות פגה וכל תיקון יחויב בתשלום.
  • האחריות תחול בתנאי שנעשה במוצר שימוש באופן סדיר, בהתאם למאמץ שהמוצר יועד לו ולפי הוראות היצרן והיבואן. בצירוף חן ממוחשב בה מופיע המוצר.
  • האחריות אינה חלה כלל בכל פגם שיגרם למוצר עקב שימוש לא נכון ולא לפי הוראות היצרן, מאמץ לא סביר, אחזקה לקויה או פגם מנפילה או מכה, שינויים במתח החשמלי, בלאי רגיל או כל סיבה אחרת שאינה תלויה ביצרן או ביבואן.
  • האחריות אינה חלה על שבר במעטפת החיצונית של המוצר או כל שבר באביזרים או בחלקים חיצוניים.
  • אין האחריות חלה על אביזרים נלווים, חלקים מתפרקים או חלקים כגון כבלי חשמל, מטענים, שלטים, תיקים, משקפיים וכו'.
  • האחריות היא עבור המוצר בלבד ואינה חלה על כל נזק ישיר או עקיף, אובדן זמן או כל נזק אחר ו/או כל נזק שייגרם לגוף או לרכוש, זולת פגמים מכניים במוצר בלבד (פגמי ייצור).
  • אין מקרן מתחייבת להחליף את המוצר הפגום במוצר חדש או במוצר אחר ולא להחזר תמורה כספי, אלא לתקנו ולהשמישו בלבד.
  • אין חברת מקרן מתחייבת למתן אחריות כלל למוצר שנמסר להשכרה או להשאלה.
  • אין האחריות חלה על מוצרים שהופעלו עליהם עומס יתר, אי התאמה לייעוד המוצר או רצף עבודה בלתי סביר.
  • אין האחריות חלה על מוצרים שהיה ניסיון לתקנם או פירוקן, או נעשה בהם שינוי כל שהוא, או הוסרו מהם חלקים או אביזרים.
  • האחריות אינה ניתנת להעברה לצד אחר זולת הצרכן הראשון הרשום בחשבונית ובתעודת האחריות וצמוד לצילום החשבונית.
  • אין חברת מקרן מתחייבת לתת אחריות או שירות למוצר (הן בתקופת האחריות והן לאחר התקופה), וזאת במידה והתמורה למוצר לא שולמה על ידי הקונה או מגיש הבקשה, או בכל מצב אחר שחברת מקרן לא קיבלה תמורה מלאה עבור המוצר האמור.
  • מוצרים לתיקון צריכים להגיע לחברת מקרן על ידי הצרכן או שולחו של מבקש התיקון ובמימונו, אין חברת מקרן מתחייבת למתן שירות מלבד תיקון המוצר.
  • מוצר שמתקלקל במסגרת תקופת האחריות ומשלוח המוצר למעבדה הושהה אצל הצרכן או הסוחר. זמן השהייה תחושב לצורך מועד תקופת האחריות.
  • במידה ויידרש תיקון במסגרת האחריות, הדבר יקבע על ידי טכנאי מקרן בלבד, בכל מקרה יש לצרף צילום חשבונית רכישה.
  • אין להמשיך ולהשתמש במוצר פגום חלקית או בחוסר חלק או בחוסר אביזר כלשהו, ויש להביאו מיד לקבלת שירות, אחרת האחריות בטלה, לבטיחותך אנא אל תשתמש במוצר פגום או חסר חלק.

 

  • זמני הטיפול במסגרת האחריות לא יעלו על 60 ימי עסקים.

אין האחריות תקפה ללא צירוף צילום חשבונית.